Välkommen!

Här har jag full anonym frihet att skriva vad jag vill utan restriktioner eller behöva ta hänsyn till någon. Bloggen kommer handla om säkerhetsbranschen och dess aktörer. Ambitionen är att lyfta sådant som är mer eller mindre känt i branschen men okänt bland allmänheten. Om inte annat med en egen vinkel. Om inte annat för … Continue reading Välkommen!