Verifiera AB försöker tysta Säkerhetsbloggen

Som märkts har det varit lite tyst på bloggen under ett antal månader. Vi har dock fått anledning att komma ut ur vinterdvalan och med förnyade krafter.

Under dagarna mottog Säkerhetsbloggen ett varningsbrev från Ports Group AB, “Din helhetspartner för varumärkesverksamhet”. Brevet kräver att vi raderar ett antal inlägg om Verifiera AB och Lexbase samt upphör med vidare publiceringar. Juristen Mathilde Lecomte hotar med rättsliga åtgärder om vi inte går dem till mötes senast den 3 november. Brevet är skickat den 29 november.

Verifiera AB och Lexbase har som affärsidé att samla in och publicera domar på alla svenska medborgare. Nyligen drev de kampanjen “Stoppa grundlagsändringen” som sade sig värna om yttrandefrihetsgrundlagen. Men om någon annan använder yttrandefriheten för att påvisa hur Verifiera AB och Lexbase mörkar domar på egna delägare och medarbetare, hotas det med rättsliga åtgärder.

Det är inte första gången. 2014 rapporterade Aftonbladet att Lexbase köpte upp fordringar mot en av deras uttalade kritiker, Torgny Jönsson, för att med juridiska medel driva honom i konkurs. En av affärsmännen som Lexbase ville överta fordringar från uttalade sig då:

Vi ska med en fordran jaga honom, försätta honom i konkurs och på det sättet vingklippa honom så att han inte kan uppträda i tingsrätten som ombud för en mängd andra människor som han har bakom sig. Det var det budskapet jag upplevde att de gav mig.

Lexbase anklagas för kriminella metoderAftonbladet 2014-07-19

Säkerhetsbloggen vill här rikta en ursäkt mot Ports Group då vi inte lyckades svara på varningsbrevet inom utsatt tid men riktar en stilla julförhoppning om att vi i fortsättningen inte förväntas att resa bakåt i tiden.

Ports Group ABs jurist Mathilde Lecomte hävdar att vi publicerar falsk information, anklagelser som är “helt falska” samt “totalt missvisande”. Självfallet vill vi inte publicera felaktiga uppgifter och välkomnar specificerade uppgifter på vad vi har publicerat som är felaktiga, så ser vi till att göra rättningar.

Säkerhetsbloggens inställning annars, är att Ports Group AB affärsidé verkar vara att tysta små bloggar som riktar kritiskt ljus mot kriminella företag och att deras jurister inte drar sig för att ljuga för både den enskilde och dess server-leverantörer, vilket sällan bäddar för konstruktiva dialoger. På engelska kallas taktiken “legal harassment”, ungefär “juridiska trakasserier”.

VD för Ports Group AB är Magdalena Bonde, tidigare VD för Eniro.

Lämna ett svar