Skojarna som investerar i Lexbase: Pokermordet

Här inleds en genomgång över de företag och personer som investerat i Lexbase, och som ger anledning för den som granskar företaget att hålla sig anonym. Genomgången visar på ett mönster av tvivelaktiga investerare, där känsliga personuppgifter om svenska medborgare mycket väl kan ha spridits till kriminella – samt till skurkstater.

Pokermordet

Magnus Gröndal är en av grundarna till Lexbase och en person vars aktiviteter vi ska fördjupa oss i ytterligare i kommande inlägg. Långt innan Lexbase grundades drev han ett investmentbolag, Ekstranda AB, som hade en del av pokermiljonären Andreas Oscarssons bolag Courtney Bough LTD. Bolaget drev en sajt, Pokerlistings, som var en populär portal för pokerspelare över hela världen. En lagändring i USA kom dock att begränsa företagets möjligheter att göra affärer och bolagets värdering sänktes därmed. För Ekstranda innebar det att värderingen sjönk från 50 miljoner kr till 36 miljoner kr.

Vad Magnus Gröndal beträffar hade han av någon anledning satt sina aktier i pant hos en Stockholmskrögare. Det innebar att Gröndal inte ägde några egentliga aktier i bolaget, dessa gjorde istället krögaren anspråk på. Att det förhöll sig så kände de övriga delägarna i Ekstranda inte till. Krögaren för sin del accepterade inte nedsättningen utan började ta kontakt med den konsult som agerat rådgivare åt Andreas Oscarsson. Enligt konsulten pressades han på pengar, 14 miljoner kr som skulle utgöra mellanskillnaden efter nedsättningen.

Konsulten hävdade att han blev hotad till liv av krögaren och hans kumpaner, vilket krögaren nekade till. Andreas Oscarsson hävdade att det fanns en hotbild mot honom och vågade inte röra sig i Sverige.

Den 25 juli 2007 blev konsulten beskjuten och skottskadad utanför sin bostad. På väg från brottsplatsen kunde skytten och hans medhjälpare gripas av polis. De hade ingen koppling till konsulten utan verkar ha uppträtt helt och hållet som anlitade torpeder.

Andreas Oscarsson åkte tillsammans med sin son till Sverige sommaren 2009. Under denna resa mördades han i sina föräldrars hem i vad som polisen beskriver som ett professionellt utfört mord.

I utpressningshärvan friades krögaren i både tingsrätt och hovrätt. Mordet på Andreas Oscarsson är fortfarande olöst. Men hur kom det sig att krögaren över huvud taget kom att ha affärsintressen i Ekstranda AB?

Enligt krögaren hade han tidigare anlitat Magnus Gröndal som juridisk rådgivare och Gröndal kom därför att stå i skuld till honom. Magnus Gröndal gav honom rätten till en vinstandel i företaget 2003, men ville att detta skulle vara hemligt för de andra delägarna.

Hovrätten sammanfattar: “Det kan konstateras att [Krögaren] inte närmare förmått förklara sitt och Magnus Gröndals kompanjonskap och därmed inte heller hur han hade del i Magnus Gröndals aktier i AB Ekstranda. Utifrån den beskrivning han lämnat framstår det vidare som svårbegripligt hur han genom sitt kompanjonskap med Magnus Gröndal i praktiken skulle ha rätt till den ytterligare köpeskilling om 14 miljoner kr som han ansåg att försäljningen av aktierna i Courtney Bough Ltd borde ha renderat i.” – Svea hovrätt, B 303-10, meddelad 2010-12-13.

Den som ger sig in i affärer med Magnus Gröndal vet alltså inte om det är honom själv, eller någon skum krögare i bakgrunden som man har att göra med.

Lämna ett svar