Dina skattepengar göder Verifiera AB och Lexbase

Samtidigt som regeringen under flera år gjort flera försök att förbjuda söktjänster som Lexbase och Verifiera AB går myndigheter, regioner och kommuner i en annan riktning och köper tjänster från detta bolag. Det innebär att dina skattepengar indirekt går till att finansiera delägaren Magnus Gröndals misstänkta sexköp och övriga anställdas rattfyllor och narkotikahandel.

Tyresö kommun köper genom säkerhetschefen Maj Ingels Fagerlund in tjänster från Verifiera AB för 10.500kr om året. Som fakturareferens på Verifiera står Filip Welander, vars dom om rattfylleri och narkotikainnehav inte finns med i den egna databasen. En arbetsförmån för honom, men frågan är hur många av Tyresö kommuns anställda inom äldrevård och skola som blivit anställda fast de kanske är dömda för brott? Flera, är svaret. Bland det senaste, så dömdes en 34-årig anställd inom hemtjänsten i september för bedrägeri och försök till bedrägeri då han gjort bankomatuttag från en äldre man som 34-åringen haft förtroende för att handla mat åt. 34-åringen är tidigare dömd i Örebro tingsrätt vid hela tre olika tillfällen.

För Helsingborgs kommuns räkning har “innovationsprojektledaren” Robert Skans köpt in tjänster från Verifiera för 2743kr i månaden på löpande avtal. Till vilken nytta, kan man fråga sig. Den första september i år dömdes en lärare för flera fall av kränkande fotografering, förberedelse till olovlig avlyssning och sexuellt ofredande då han bland annat installerat avlyssningsutrustning bakom en spegel hemma hos en elev som han undervisade i hemmet. Dessa brott hade kunnat hindrats om Helsingborgs kommun hade gjort en ordentlig bakgrundskontroll när den 44-årige mannen anställdes. Han dömdes nämligen för brukande av falsk urkund 2017, när han försökte ta anställning på kommunen som lärare och visade upp en falsk lärarlegitimation och falsk lärarexamen. Den ena handen vet inte vad den andre gör i Helsingborgs kommun, inte ens när skattepengar går till att köpa in en tvivelaktig tjänst med uppenbara fall av selektiv glömska.

Vi går vidare i denna sorgliga genomgång av hur myndigheter använder allmänna medel. På Livsmedelsverket har säkerhetschefen Kia Peyman köpt in Verifiera för nästan 40.000kr om året. Valuta för pengarna om man bortser ifrån en och annan miss. Till exempel i fallet med den nu 68-årige mannen som 2017 dömdes för urkundsförfalskning då han förfalskat dokument med Livsmedelsverkets formulär och stämplar och på så sätt hjälpt ett företag i Mölndals kommun i livsmedelsbranschen att fara med osanning om köttets ursprung och kvalitet. Kött, som egentligen skulle ha gått till destruktion gick istället för export till Taiwan. Men det är inte första gången han döms för brottslighet. Som anställd på Livsmedelsverket dömdes han tidigare för rattfylleri och olovlig körning och hade vid det tillfället 16 andra likartade brott i bagaget.

Transportstyrelsen har i likhet med Livsmedelsverket ett avtal på nästan 40.000kr genom säkerhetschefen Peter Gustavsson. Gissa vad vi ska göra nu… I oktober 2019 dömdes två fartygsinspektörer hos Transportstyrelsen för tagande av muta. Inspektörerna som hade till uppgift att kontrollera om fartyget de vistades på kunde framföras på ett sjödugligt och säkert sätt ägnade sig istället åt en bjudmiddag från fartygets befälhavare. Den ena inspektören är dömd sedan tidigare, för rattfylleri, någonting som Transportstyrelsen verkar ha missat.

Och så några till, där vi inte har hittat belägg för att våra offentliga verksamheter har gjort felrekryteringar. Än.

Borås stad har Peder Englund, avdelningschef på centrum för kunskap och säkerhet, och säkerhetschef Bo Hansson köpt in flera abonnemang för 14.400kr styck årligen. Centrum för kunskap och säkerhet har bl.a. till uppgift att stävja korruption inom kommunen samt analysera kriminalitet inom kommunen. Vi får hoppas att de inte missat några brottsdömda personer när det ska anställas lärare, personliga assistenter eller hemtjänstpersonal.

För Uddevalla kommuns räkning har säkerhetschef Björn Segelod köpt in Verifiera för 2530kr i månaden. Som fakturareferens för Verifiera AB står Victor Wallin, vars dom om fyllemisshandel inte finns med i den egna databasen.

Region Västra Götaland, närmare bestämt Närhälsan med Jörgen Hohlfält som fakturareferens, köper in Verifiera för 6300kr i månaden. Närhälsan är primärvårdgivare i Västra götaland och driver bl.a. vårdcentraler och barnavårdscentraler. Deras anställda representerar alltså ett alldeles särskilt förtroende gentemot medborgare och vårdtagare.

Lämna ett svar