Pontus Ljungren lanserade Lexbase – samtidigt som han lurade tusentals människor på sina besparingar

Pontus Ljunggren vid lanseringen av Lexbase

Lexbase AB grundades 2013 och bytte senare namn till Verifiera AB som vänder sig till företagskunder. Lexbase som varumärke drivs numera som en “bifirma” av Garrapatica AB, med i huvudsak samma ägare och företrädare som Verifiera AB. Uppdelningen är tydligare där Lexbase numera vänder sig i första hand till privatpersoner och Verifiera AB ska framstå som en seriösare företagstjänst. Men det är nu. Detta ska inlägg handlar om när Lexbase lanserades.

Vi är övertygade om att Lexbase.se är till stor nytta för samhället därför att den har en brottspreventiv effekt.

“Syftet med Lexbase är bland annat att förebygga brott” sades det vid lanseringen av Lexbase. Advokat Pontus Ljunggren var ansiktet utåt och den som företrädde tjänsten vid en presskonferens på Clarion Hotel i Stockholm och i efterföljande intervjuer. Några dagar efter den mycket medialt uppmärksammade lanseringen valde han att hoppa av uppdraget med förevändningen att han blivit hotad. Att han blev hotad är säkert sant – men det kan också vägas in att han blev kritiserad av Advokatsamfundet och såg sannolikt en risk att bli av med advokattiteln om ett disciplinärende hade öppnats mot honom.

Pontus Ljunggren satt i styrelsen för Lexbase AB under nästan ett år efter dess grundande, mellan mars 2013 till februari 2014.

Samtidigt som Pontus Ljunggren lanserade Lexbase, som enligt egen utsago skulle fungera som en “brottspreventiv tjänst”, ägnade han sig åt andra aktiviteter. Han var under denna period VD för ett annat bolag, Fipaso AB. Under perioden september 2012 till augusti 2017 var detta en del av en bolagssfär där även 24Money Spar AB och 24Money Payments AB ingick och där småsparare och investerare utlovades hög ränta på att placera deras besparingar hos dem.

Verksamheten var dock ett rent ponzibedrägeri:

“Brottet var upplagt som ett så kallat Ponzi-bedrägeri vilket innebär att senare inlånade pengar användes för att återbetala tidigare inlåning med ränta. Allt eftersom pengarna förbrukades ökade dock risken för att inlåningen inte skulle leda till återbetalning. När 24Money Spar försattes i konkurs den 31 juli 2018 uppgick småspararnas fordringar till omkring 37 miljoner kronor.”Realtid

Härvan uppdagades och Pontus Ljunggren greps och satt frihetsberövad (häktad) mellan maj och december 2019. På en av de misstänktas datorer hittade polisen inspelade telefonsamtal mellan de inblandade. Här ett utdrag ur ett telefonsamtal med Pontus Ljunggen:

Från polisens förundersökning. “PL” är Pontus Ljunggen.

Några av brotten som Ljunggren misstänktes för hade hunnit preskriberats eftersom det gått lång tid innan brottsligheten blev känd, men han dömdes för bokföringsbrott vid fyra tillfällen samt grovt bokföringsbrott vid två tillfällen till fängelse i 1 år, samt näringslivsförbud vilket innebär att han inte får driva eller företräda företag under tre år. Han föregick en trolig uteslutning ur Advokatsamfundet genom frivilligt utträde i december 2019 och får därför inte längre använda sig ad titeln “advokat”. Domen som föll i mars 2020 är överklagad till hovrätten och avser fem personer, där Ljunggren spelade sin roll och övriga dömdes till allt ifrån villkorlig dom till fängelse i upp till ett och ett halvt år för sina delar i upplägget.

Det ska även noteras att Pontus Ljunggren även hade ett annat disciplinärende mot sig hos advokatsamfundet rör hans agerande som företrädare för en av parterna i en för denna härva orelaterad rättstvist. Den tvisten avskrevs då han vid detta laget hade utträtt, men avgjordes också delvis (läs beslutet) till hans fördel.

Företrädaren för Lexbase var alltså djupt insyltad i en bedrägerihärva under samma tid som han lanserade tjänsten. Och han är inte ensam bland företagssfärens företrädare och anställda att samtidigt ägna sig åt kriminalitet, vilket vi ska återkomma till.

Domen kan ni läsa här.

Lämna ett svar